BBtoB is lid van de vereniging PPP:
De branche van promotionele producten en diensten heeft zich
verenigd in het Platform Promotional Products (PPP).
Binnen deze organisatie staan imagoverbetering door verdere
professionalisering, kennisvermeerdering, en belangenbe-
hartiging centraal. PPP spitst zich toe op de behoeften en
belangen van de bedrijven in de branche van promotionele
producten. PPP-leden moeten o.a. ingeschreven staan bij de
Kamer van Koophandel en hun core business dient gelegen te
zijn in de handel in promotionele producten.
Daarnaast verplichten zij zich tot het ondertekenen van onze
code of conduct. PPP, opgericht in het najaar van 2002,
telt inmiddels circa 300 leden.

PPP is een krachtige organisatie die de individuele bedrijven
in de promotionele productensector verenigt. Het lidmaatschap
functioneert als een keurmerk richting zakelijke afnemers en
eindgebruikers. De opdrachtgever moet er vanuit kunnen gaan
dat de importeur en distributeur, die lid zijn van het PPP,
beschikken over alle noodzakelijke kennis en middelen voor
advies en inkoop. Het feit dat men PPP-lid is, geeft aan dat
men zijn vak serieus neemt en bereid is te investeren in een
verdere professionalisering van zijn eigen bedrijf en van het
totale vakgebied.